Strateji Belgeleri ve 2012 DOVIZ KAZANDIRICI Hizmet Destekleri

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Geliştirme Başkanlığı, Sanayi Strateji Belgesi, Makina Sektörü Strateji Belgesi, Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Otomotiv Sektörü Strateji bilgilerine aşağıdaki Bakanlık Linklerinden ulaşılabilir. Yanısıra Ekonomi Bakanlığı 2023 İhracat Strateji Belgesi Linki ve İhracata Yönelik Üretim ve Girdi Tedarik Stratejileri ile Hizmet Sektörünün (Bilişim, Sağlık Turizmi) ihracatını tşvik eden Döviz Kazandırıcı Hizmet Destekleri sunumları de aşağıdadır.

Strateji Gelişt. Bşk.    http://strateji.sanayi.gov.tr/About.aspx?lng=tr
Sanayi  http://www.sanayi.gov.tr/Files/Documents/sanayi_stratejisi_belgesi_2011_2014.pdf 
Kimya   http://www.kimyaargeprojepazari.org/tr/KSSBELGESIEYLEMPLANI.pdf
Otomotiv http://www.sanayi.gov.tr/Files/Documents/otomotiv_sektoru_strateji-23052011142305.pdf
2023 İhracat http://www.ekonomi.gov.tr/upload/F72F2D25-CE27-9E3A-10371CC90C3F5026/20120613_31_1.pdf
İhracata Dönük Üretim ve GİTES http://www.ekonomi.gov.tr/upload/B294AC88-D8D3-8566-45202AF6BBF47BA9/gitessunumu.pdf
İhracatta Sürdürülebilir Üretim Ağları http://www.ekonomi.gov.tr/upload/DFEC0543-EDD4-8AD9-1267708B86609204/%C4%B0hracatta%20S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilir%20%C3%9Cretim%20A%C4%9Flar%C4%B1%20PPT.pdf  
Döviz Kazandırıcı Hizmet Destekleri http://www.ekonomi.gov.tr/upload/81E9C568-0AB6-DE4B-98A23C8E88E793C5/DevletYardimlariTumSektorler.ppt

Dünya Girdi Tedarik Stratejileri (GİTES): TürkiyeAB, ABD, Japonya, Çin