Teknokentler

Bitmiş durumdaki mevcut 32 Teknokent'in Marmara Bölgesinde İstanbul (4), Kocaeli (3, Gebze-2, Kocaeli-1), Sakarya, Bursa ve Edirne olmak üzere Marmara Bölgesinde toplam 10 ve Ankara'da 5 adet olmak üzere 15 adedi Marmara Bölgesi (10) ve Ankara'da (5) konumlanmış bulunmaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) olarak Marmara Bölgesindeki (toplam 10 TGB) İstanbul'da İTÜ, Boğaziçi, YILDIZ (YTÜ) ve İstanbul Ünv. ile  Kocaeli sınırları içindeki Kocaeli ile Gebze'deki GOSB ve Tubitak yanısıra;  Sakarya, Bursa-Uludağ ve Edirne- Trakya Ünv.leri ve Ankara'daki (Toplam 5) ODTÜ, Hacettepe, Bilkent, Ankara ve Gazi Ünv.leri teknokent bilgilerine aşağıdaki Linklerden
ulaşılabilir. 
    
 MARMARA-İSTANBUL
 İTÜ ARI Teknokent               http://www.ariteknokent.com.tr/
 BOĞAZİÇİ Ünv. Teknopark  http://teknopark.boun.edu.tr/?q=anasayfa#
 YILDIZ (YTÜ) Teknopark  http://www.yildizteknopark.com.tr/
 İSTANBUL Ünv. Teknopark      http://www.istanbulteknokent.com.tr/Default.aspx
MARMARA-GEBZE/KOCAELİ   
 Gebze GOSB Teknopark     http://www.gosbteknopark.com/
 Marmara TUBİTAK MARTEK Teknokent  http://www.marmarateknokent.com.tr/
 Kocaeli Ünv. Teknopark  http://www.kouteknopark.com/
 MARMARA-BURSA/EDİRNE/SAKARYA  
 Sakarya Ünv. Teknokent  http://www.sakaryateknokent.com/ 
 Bursa Uludağ Ünv. ULUTEK Teknopark  http://www.ulutek.com.tr/
 Edirne Trakya Ünv. Teknopark  http://trakyateknopark.com.tr/ 
 ANKARA 
 ODTÜ Teknokent                                        http://www.metutech.metu.edu.tr/cms/
 Hacettepe Teknokent  http://www.hacettepeteknokent.com.tr/
 Bilkent Cyberpark Teknopark   http://www.cyberpark.com.tr/tr/
 Ankara Ünv. TGB  http://www.ankutek.com/
 Gazi Ünv. Teknopar                               http://www.gaziteknopark.com.tr/tr/
 
 Marmara Bölgesi (10) ve Ankara (5) dışında kalan 37 teknokentten 22 adedine ait linkler aşağıdadır.   
 
 Adana-Çukurova Ünv.Teknokent              http://teknokent.cukurova.edu.tr/tur/pages/index-32.html
 Antalya-Antalya Teknokent  http://www.ateknokent.com/
 Bolu-İzzet Baysal Ünv.Teknokent  http://www.teknokent.ibu.edu.tr/ 
 Denizli-Pamukkale Ünv.Teknokent  http://pauteknokent.com/
 Diyarbakır-Dicle Ünv.Teknokent  http://www.diyarbakirteknokent.com/
 Düzce-Düzce Ünv.Teknopark  http://www.teknopark.duzce.edu.tr/
 Elazığ-Fırat Ünv.Teknokent  http://www.firatteknokent.com.tr/
 Eskişehir-Osman Gazi Ünv.Teknopark  http://www.esoguteknopark.com/
 Erzurum-Atatürk Ünv.Teknokent  http://www.atateknokent.com.tr/
 Gaziantep-Gaziantep Teknopark  http://www.gaziantepteknopark.com.tr/
 Isparta-Göller Bölgesi Teknokent  http://www.gollerbolgesiteknokent.com/
 İzmir-İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi  http://www.iztekgeb.com/
 Kayseri-Erciyes Teknopark  http://www.erciyesteknopark.com/
 Konya-Selçuk Ünv. Teknokent  http://www.konyateknokent.com.tr/
 Mersin-Mersin Tekn.Geliştirme Bölgesi  http://www.technoscope.com.tr/
 Sivas-Cumhuriyet Ünv.Teknokent  http://www.cumhuriyetteknokent.com/
 Trabzon-Trabzon Tek.Geliştirme Bölgesi  http://www.trabzonteknokent.com.tr/
 Kütahya-Dumlupınar Tasarım Teknokent  http://www.kutahya.gov.tr/web_haber_detay.ASP?id=2609
 Malatya-İnönü Ünv. Teknokent  http://www.malatyateknokent.com/
 Samsun-Samsun Teknopark  http://samsunteknopark.com/default.asp
 Şanlı Urfa-Harran Ünv.Teknokent  http://teknokent.harran.edu.tr/
 Tokat-Tokat Teknokent  http://www.tokat.gov.tr/default_B0.aspx?id=213